برچسب: یتیمان عاشق

داستان های ارسالی
profile avatar

یتیمان عاشق

پسرکی سه ساله بود که پدر و مادرش به او هیچ علاقه نداشتند و مدام با او بد رفتاری می کردند!! به همین خاطر او را به

ادامه داستان »