مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: یونس برزگر

داستان های ارسالی

عشق ابدی – قسمت اول

بین چند دهه اَخیر، دهه شصت دهه ای بود که مردم نسل آن را نسل سوخته می خوانند! دهه سازندگی که پُر بود از کمبود

داستان های ارسالی

من، کرونا، زندگی

امروز می خوام از خاطرات یک ماه پیشم براتون بنویسم. شبِ انتخابات مجلس شورای اسلامی بود . من، حدود ساعت ده شب، جلوی تلویزیون پیگیر اوضاع تمدید

داستان های ارسالی

قلب کنجکاو

قلب از تخت پرید پایین… شُش که قبل از قلب اونجا بود که گفت: ـــــ ببین، به نظرت کار ما منطقی و درست بود ؟!