برچسب: یوکیو میشیما

زندگی نامه ها
profile avatar

یوکیو میشیما

ادبیات ژاپن در کشور ما چندان شناخته شده نیست و تاکنون آثار اندکی از نویسندگان این کشور به فارسی ترجمه شده است. یوکیو میشیما از معدود نویسندگان

ادامه داستان »