برچسب: یک رویای ساده

داستان های ارسالی
profile avatar

یک رویای ساده

نمیدانم نامش را چی بگذارم، رویا یا واقعیت، گذشته یا آینده، شاید تنها ردی از یک خاطره فراموش شده باشد اما هر چه که هست

ادامه داستان »