برچسب: یگانه کریمی

داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۶

معلوم نبود مکسی کجاست! آره واقعاً تقصیر من بود نباید آنقدر سرزنشش میکردم کارم اشتباه بود و باعث شد مکسی بره! در همین فکرا بودم

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

من (فکر و خیال)

مغز چیز عجیبیست!! یهو کلی فکر داخلش انباشته میشود و همزمان هزار فکر و خیال فکر و خیال های متفاوت از آینده، درس، مشق، زندگی

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۵

مکسی گفت: ـــ نکن! ماه رو کوچیک نکن!! آرش من فقط اینکه از نزدیک دیدمش برام کافیه!! گفتم: ــــ یعنی چی تو اصلاً میفهمی داری

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مادر

اونی که هواتو داره اونی که مواظبته اونی که محرم رازته اونی که برات قصه میخونه اونی که شب تا صبح مواظبته اون کیه؟؟؟؟؟؟؟؟ اون

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

خواب بد

از خواب پریدم!! وای عجب خوابی دیدم! ترسیده بودم، رفتم سمت آشپزخونه مامان گفت: ـــ صبح بخیر عزیزم حالت خوبه؟ درحالی که پارچ آب رو

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۴

بالاخره روز سفر به کره ماه فرا رسید: میخواستیم بریم کره ماه! میترسیدم آخه کار سخت و ترسناکی بود! اصلاً فکرشو نمیکردم که یک روز

ادامه داستان »