مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: Rabindranath Tagore

زندگی نامه ها

رابیندرانات تاگور

رابیندرانات تاگور  شاعر و داستانسرای معاصر هند در سال ۱۸۶۱ در کلکته به دنیا آمد. در دوران کودکی مادر خود را از دست داد و از دامان