سفید و سیاه

متن نوشته:

ما در دنیا زندگی نمی کنیم زندگی ما سایه ای است که از بالای هفت آسمان بر دنیا می تابد و این تابش تا آخر ادامه می یابد. نمی دانم شاید روزی پایان یابد. دنیا پر از اسرار است که هیچ بشری نمی تواند کلید این اسرار را پیدا کند. چیزی که در اینجا مهم است اینست که با چه اعمال و با چه توشه ای از این جاده رد شویم و وارد دنیای جدید یعنی جهان آخرت شویم ولی مهم این است که ما وارد کدام جهان شویم. وارد جایی که فکر می کنیم همه عزیزانمان در آنجا هستند یا وارد جایی که هیچ یک از ما آنجا را نمی خواهیم. در واقع همه ما از این حادثه مرگ و زندگی رد شده ایم و باز هم رد می شویم ما باید نامه اعمالی که در هنگام وارد شدن به زندگی به ما می دهند که سفید و پاک و تمیز است را در زندگی نیز سفید و پاک نگه داریم تا هیچ لکه ای در آن نباشد. به نظر من فرشتگانی در دنیا وجود دارند که ما آنها را نمی شناسیم و یا وقتی با آنها مشغول به گفت و گو می شویم دلمان آرام می گیرد.

ارسالی از : مبینا یاری
حق نشر این داستان برای داستان نویس نوجوان محفوظ است .

داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.