ترس

متن نوشته:

ترس چیز عجیبیست! نه می شود با او روبه رو شد و بر آن غلبه کرد و نه می شود ساده از کنار او رد شد یعنی رک و پوستکنده به او بگویی:

ــــ ترس برو من تو رو نمی خوام…و ترس هم برود پی کارش یعنی کار ترساندن! نظر من این است که با ترس اصلاً نباید رو به رو شد، باید با او زندگی کرد…گاهی ترس باعث پیروزی می شود گاهی هم باعث موفقیت برای رسیدن به چیزی که می خواهی! ترس هیچگاه آنطوری که مردم فکر می کنند نبوده، نیست و نخواهد بود ترس چیز هولناکی نیست!! فقط راه زندگی کردن با او کمی دوست داشتن اوست❤ همانطور که اگر ما انسان ها بهمان محبت نشود افسردگی می گیریم. ترس هم احساسات ماست…چون هیچوقت کسی دوستش نداشته، ناراحت و خشمگین است پس من می گویم:

ـــــ دوستت دارم ترس مهربان من!!!

ارسالی از : نیکا سلیمانی الاصل

حق نشر این داستان برای داستان نویس نوجوان محفوظ است .

داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.