راز های زندگی

متن نوشته:

پسری بود که به دنبال رازهای زندگی بود و هر کس را که میدید از او میپرسید که رازهای زندگی چیست؟! و هر کس به او جوابی متفاوتی میداد!! روزی از پدرش پرسید:

ـــ پدر راز زندگی چیست؟ پدر گفت:

ـــ پسرم زندگی راز های زیادی دارد اما بنظر من بهترین راز زندگی موفقیت است و اگر بخواهی به موفقیت برسی اول هدفت را مشخص کن.

پسر مثل همیشه جمله پدر را در دفتر کوچکش نوشت و رفت و از مادرش پرسید:

ـــ مادر راز زندگی چیست؟

مادر گفت:

ـــ عزیزم شکست های زندگیت تو را میسازند! پس این جمله را به خاطر بسپار کلی شکست باید بخورم تا من ساخته بشم  و از من، من دیگری بیرون بیاد!

پسر این جمله را هم نوشت و به برادرش گفت:

ـــ راز زندگی چیست؟! برادرش گفت:

ـــ به نظرم راز زندگی این است که همیشه اگر تصمیمی میگیری مصمم باش و دست از تلاش کردن برندار و اگر شکست خوردی از شکست هات درس بگیر اما تسلیم نشو!! پسر این جمله را هم نوشت و به خاله اش زنگ زد و پرسید:

ـــ به نظر شما راز زندگی چیست؟ خاله گفت:

ـــ راز زندگی این است که همیشه باید به دنبال چیزهای مورد علاقه ات باشی!!

 

ارسالی از : یگانه کریمی

حق نشر این داستان برای داستان نویس نوجوان محفوظ است .

داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.