داستان زندگی نامه ادیسون

متن نوشته:

با سلام وقتی ادیسون به مدرسه میرفت بعد از چند روز معلم نامه ای به ادیسون داد و گفت:

ـــاین نامه را به مادرت بده!!

وقتی ادیسون نامه را به مادرش داد و مادرش نامه را خواند. داخل نامه نوشته بود پسر شما یک کودن است و مدرسه ما جای کودن ها نیست!! از این به بعد باید آموزش او را به عهده خود بگیرید ولی مادر ادیسون نامه را برای ادیسون به این شکل تعریف کرد:
ـــ مدرسه گفته پسر شما یک نابغه است و ما دیگر نمیتونیم به پسر نابغه شما تدریس کنیم و از این به بعد آموزش او به عهده خودتان است.

مادر ادیسون در منزل شروع به آموزش دادن به او میکند. ادیسون در شانزده سالگی اولین اختراع را انجام داد!! مدتی پس از فوت مادرش ادیسون برای خود جشن تولد گرفت و صندوقچه مادرش را باز کرد و نامه را آورد تا بگوید من از بچه گی نابغه بودم ولی وقتی نامه را باز کرد به گریه افتاد و آن وقت فهمید که مادرش یک کودن را به یک نابغه تبدیل کرده است!!!

 

 

ارسالی از : آریا نصیری

حق نشر این داستان برای داستان نویس نوجوان محفوظ است .

داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.