بربال مهربانی

نویسنده: عطیه چک نژادیان

متن نوشته:

چه چیزی بهتر از آنکه فهمیده شوی
شاخه هایت جوانه زند
رشد کند…
شکوفه دهد…
درخت تنومندی باشد زیر آفتاب
که سایه اش
کمک حال دیگران باشد
چه چیزی بهتر از آنکه مهربانی
بال و پری باشد برای پریدنت

 

* این نثر ادبی بدون هیچ ویرایش و تغییری و کاملا مطابق متن ارسال شده توسط نویسنده می باشد.

نویسنده: عطیه چک نژادیان
داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.