عزیز نسین

متن نوشته:

عزیز نسین نویسنده مشهور ترکیه در سال ۱۹۱۵ به دنیا آمده، تحصیلاتش در رشته مهندسی بود، اما به شغل روزنامه نگاری پرداخت. او نویسنده ای است که در قالبی طنز آمیز جدی ترین مسایل جامعه را بررسی می کند. ذهن تند و نظر دقیق او از مسایل بسیار ساده زندگی داستان های جذابی خلق کرده است. داستان های نسین خوانندگان بسیاری در سراسر جهان دارد و این بدان سبب است که خوانندگان شباهت بسیاری بین مردم دورو بر خود و شخصیت های داستانی عزیز نسین می بینند. عزیز نسین خود درباره آثارش گفته است : «در ترکیه هزل نویسی که خصیصه اصلی اش پرداختن به واقعیات زندگی مردم است، هنری بسیار کهنسال است. سالخورده ای است که امروز از تماس با فرهنگ جدید جهان، نیرویی تازه یافته، جوانی و شادابی را از سر گرفته است. در ادبیات کشور ما فکاهی نویس حامی و خدمتگزار مردم است. هنرش جنبه شخصی و خصوصی ندارد، بلکه از همه مردم سخن می گوید و با همه مردم روی سخن دارد.

برای مردم کشور ترکیه طنز به صورت سلاحی در آمده است که با آن از آزادی و حقوق خویش دفاع می کنند و این نکته تازه ای نیست، چرا که همیشه چنین بوده است. آثار ناصرالدین خواجه [ملانصرالدین]، بکتاشی و جز اینها سراسر مبارزه حق با دروغ و تزویر ، پیروزی حقیقت و یکرنگی بر دورویی، نبرد صدق و صفا با ناپاکی و ریا و غلبه تجدد بر کهنه پرستی است و بنابر این ادبیات فکاهی ترک، همیشه متضمن حقیقتی بزرگ بوده وهست و از نسلی به نسل دیگر به ارث رسیده است، بی آنکه تاثیر ویران کننده زمان و حوادث، غباری بر آن بنشاند. در کشور من خنده و اندیشه، پهلو به پهلوی هزل نویسی گام برمی دارد، در اینجا تعمق و تفکر بر خنده غالب است و هم از اینروست که هزل نویسان ترک، در کار خویش به چشم رسالتی بس مهم و جدی می نگرند. داستان حمدی فیل او در کنگره نویسندگان فکاهی نویس که در سال ۱۹۵۶ در ایتالیا بر پا شد، به دریافت جایزه «شاخه طلایی» نایل آمد.

داستان نویس نوجوان

داستان نویس نوجوان

حق نشر این نوشته برای داستان نویس نوجوان محفوظ است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.