داستان نویس نوجوان ، ورود

به دلیل آغاز امتحانات نوبت دوم مدارس ، امکان ارسال داستان تا ۱ تیر ۹۹ ( تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ ) مجاز نمی باشد .
شما می توانید از این تاریخ به بعد ، داستان های خود را برای ما ارسال کنید 

با تشکر

مدیریت داستان نویس نوجوان